ศาสตร์พระราชาพระราชดำรัสข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมวีดีโอ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะจาก อบต.ท่าเดื่อ จ.เชียงใหม่ รร.เทศบาลตำบล ยางเนิ้ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ, งานศิลปาชีพฯ และงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะจาก อบต.ท่าเดื่อ จ.เชียงใหม่ รร.เทศบาลตำบล ยางเนิ้ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ, งานศิลปาชีพฯ และงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ

21 สิงหาคม, 2019 0

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะจาก อบต.ท่าเดื่อ จ.เชียงใหม่ รร.เทศบาลตำบล ยางเนิ้ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ, งานศิลปาชีพฯ และงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะจาก กศน.สะเมิง ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน และโรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ เข้าศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ, งานศิลปาชีพฯ และงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะจาก กศน.สะเมิง ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน และโรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ เข้าศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ, งานศิลปาชีพฯ และงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ

21 สิงหาคม, 2019 0

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะจาก กศน.สะเมิง ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน และโรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ เข้าศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ, งานศิลปาชีพฯ และงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 คณะจาก กศน.อำเภอสันทราย และ อบจ.ระยอง เข้าศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ, งานศิลปาชีพฯ และงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 คณะจาก กศน.อำเภอสันทราย และ อบจ.ระยอง เข้าศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ, งานศิลปาชีพฯ และงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ

21 สิงหาคม, 2019 0

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 คณะจาก กศน.อำเภอสันทราย และ อบจ.ระยอง เข้าศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ, งานศิลปาชีพฯ และงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ