ศาสตร์พระราชาพระราชดำรัสข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมวีดีโอ

ค่ายมานะธรรมสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ค่ายมานะธรรมสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

5 ตุลาคม, 2018 0

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ ในส่วนของค่ายมานะธรรมสัมพันธ์ ได้ตอนรับคณะจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กิจกรรมการดำเนินการเป็นกิจกรรมมุ่งเน้นในเรื่อง การช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ ความรักความสามัคคี การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ และงานศิลปาชีพ ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ ยังได้นำนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ไปช่วยเหลือชุมชน วัด ที่อยู่รอบๆศูนย์ด้วย

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ นำโดย ผอ.กสษ.๓ ให้การต้อนรับคณะประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการสัตว์ทหารบก

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ นำโดย ผอ.กสษ.๓ ให้การต้อนรับคณะประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการสัตว์ทหารบก

5 ตุลาคม, 2018 0

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑๐๐ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ นำโดย พ.อ.จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา ผอ.กสษ.๓ กส.ทบ. ให้การต้อนรับ คุณจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการสัตว์ทหารบก เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ

พิธีถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

พิธีถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

5 ตุลาคม, 2018 0

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.จิรัตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(๒) พร้อมทั้งนายทหารและกำลังพล ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ ถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙